Hướng dẫn đăng ký

Bước 1: Click chọn nút Đăng nhập / Đăng ký tại thanh meu.

Bước 2Click chọn nút Đăng kýNếu bạn đã có tài khoản, bạn đăng nhập ngay. 

Bước 3: Click chọn nút Ứng viên tại form đăng ký.

Bước 4: Nhập Email chính của bạn để nhà tuyển dụng có thể liên hệ.

Bước 5Mật khẩu của bạn.

Bước 6: Nhập lại mật khẩu (tích chọn Bạn chấp nhận Điều khoản và Chính sách).

Bước 7: Click chọn nút Đăng ký ngay để hoàn tất việc tạo tài khoản.

Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin

Bước 8: Từ thành Menu di chuột vào tên của bạn, click chọn Trang cá nhân.

Bước 9: Click chọn cho phép hiển thị hồ sơ của bạn với nhà tuyển dụng Đăng Hiển thị / Ẩn.

Bước 10: Click chọn nút Tải lên để thêm ảnh avata của bạn.

Bước 11: Nhập tên đầy đủ của bạn.

Bước 12: Chọn ngày tháng năm sinh của bạn.

Bước 13: Click chọn giới tính.

Bước 14: Click chọn độ tuổi.

Bước 15: Nhập số điện thoại liên hệ.

Bước 16: Nhập Email để doanh nghiệp liên hệ.

Bước 17: Click chọn học vấn của bạn.

Bước 18: Click chọn kinh nghiệm làm việc của bạn.

Bước 19: Click chọn ngôn ngữ bạn biết.

Bước 20: Click chọn bạn muốn nhận lương theo: Tháng, tuần, ngày…

Bước 21: Lương bạn mong muốn khi làm tại doanh nghiệp.

Bước 22: Click chọn danh mục công việc của bạn.

Bước 23: Nhập công việc của bạn, được phân cách bằng dấu “,” như: Chuyên gia, Giáo viên...

Bước 24: Nhập công việc chính của bạn.

Bước 25: Click chọn kỹ năng của bạn để cập nhật và chỉnh sửa.

Bước 26: Để thêm kỹ năng mới bạn click chọn Thêm mới kỹ năng.

Bước 27: Nhập giới thiệu chi tiết của bạn để doanh nghiệp có thể hiểu bạn hơn (khuyến khích viết giới thiệu trên 500 chữ).

Bước 28: Chọn mạng xã hội của bạn.

Bước 29: Nhập đường dẫn Url trang cá nhân của bạn (hoặc có thể xóa liên kết mạng xã hội).

Bước 30: Bạn có thể thêm liên kế mới.

Bước 31: Địa chỉ chính của bạn.

Bước 32: Chọn nơi bạn muốn làm việc tại khu vực.

Bước 33: Chọn vị trí của bạn đang sống.

Bước 34: Thêm video của bạn trên kênh Youtube (Nếu có).

Bước 35: Chọn Edit để chỉnh sửa đường dẫn tới trang cá nhân của bạn.

Bước 36: Click chọn Lưu thông tin để hoàn tất cập nhật.

Hướng dẫn chỉnh sửa hồ sơ và lý lịch cá nhân

Bước 37: Từ thành Menu di chuột vào tên của bạn, click chọn Lý lịch của tôi.

Bước 38: Click chọn tải lên CV của bạn.

Bước 39: Thêm trình độ học vấn của bạn.

Bước 40: Thêm kinh nghiệm làm việc tại các công ty.

Bước 41: Click chọn tải lên CCCD/CMT giấy tờ của bạn.

Bước 42: Thêm thành tích, giải thưởng của bạn đạt được.

Bước 43Click chọn Lưu thông tin để hoàn tất cập nhật.

Chú ý: Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào cần giải đáp,
vui lòng liên hệ trực tiếp với tôi theo số điện thoại Mr. Toản: 0934.049.396.